Čo sa v kurze Začíname spíkovať anglicky 1 naučíš?

V kurze nájdeš 13 bohatých videolekcií:

video-01Video Lesson 1 – Sloveso TO BE – v hodnote 15 Eur – Prvá videolekcia vás prevedie slovesom TO BE čiže „byť“. Naučíte sa tu základné frázy ako „Ja som, Ty si, Vy ste“ vďaka čomu sa budete vedieť jednoducho predstaviť či opýtať sa druhého základné veci o ňom.

video-02Video Lesson 2 – There is/ There are + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur – Druhá videolekcia Vám ukáže situáciu There is/ There are – „Tam je, tam sú“ čo je dôležité na to, aby ste vedeli poukázať na veci okolo Vás a naučiť sa túto najdôležitejšiu frázu: There is, there are v reálnej situácii.

video-03Video Lesson 3 – Privlastňovacie zámená – My, your.... + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur. Táto videolekcia je v praxi takisto veľmi často využívaná preto, aby ste vedeli pomenovať veci a ľudí okolo Vás: Moja rodina, tvoji priatelia, naša škola, atď...

video-04Video Lesson 4 – Ukazovacie THIS/THAT + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur – táto videolekcia obsahuje slovíčka v reálnych situáciách, aby ste sa naučili pomenovať: toto je... tamto je... tamtí sú.... atď. Takisto v praxi nezanedbateľná vec používaná každodenne.

video-05Video Lesson 5 – Jednotné a množné číslo - v hodnote 15 Eur – táto videolekcia má v sebe praktické ukážky slov v jednotnom a množnom čísle vrátane množstva výnimiek, ktoré sú pre mnohých novinkou.

 

video-06Video Lesson 6 – Čísla v angličtine + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur – tu si ukážeme použitie čísel nielen od 1-10, ale aj vyšších v stovkách a tisícoch tak, aby ste sa pri počtoch nestratili a v praxi, v banke, v obchode ich vedeli rýchlo použiť.

video-07Video Lesson 7 – Určovanie času – koľko je hodín? + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur – v tejto videolekcii sa dostanete do kontaktu s rozdielmi v určovaní času v Anglicku, v USA tak, aby ste boli všade načas a nezmeškali svoj vlak či lietadlo.

video-08Video Lesson 8 – Anglické slovesá + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur. V tejto videolekcii si ukážeme najzákladnejšie anglické slovesá vrátane anglického slovosledu –aby ste vedeli, ako ich uložiť do vety tak, žeby to dávalo max.zmysel a vyhli ste sa nedorozumeniam v komunikácii.

video-09Video Lesson 9 – Prítomný jednoduchý čas+ Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur. V tejto videolekcii sa zameriame na to, kedy použiť prítomný čas ako prvý základný kameň vrátane všetkých zaujímavostí a výnimiek tak, aby ste v reálnej situácii pohotovo a správne zareagovali.

video-10Video Lesson 10 – Zoznamovanie sa + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur. V tejto videolekcii sa bližšie pozrieme na „čarovné“ slovíčka, ktoré keď položíte na začiatok otázky v bežnej konverzácii, hneď to bude mať šťavu a rozprúdite tým cool rozhovor.

video-11Video Lesson 11 – LIKE, DISLIKE – páči, nepáči + Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur . V jedenástej videolekcii sa povenujeme štruktúre LIKE – páči sa mi, mám rád, prejdeme širokým spektrom farieb v angličtine, zoznámime sa s rodinnými príbuznými a nadviažeme na časti dňa. Všetko praktické veci, ktoré určite oceníte.

video-12Video Lesson 12 – Koľko to stojí HOW MUCH+ Pracovný zošit s cvičeniami - v hodnote 15 Eur. V tejto časti sa pozrieme na cenník v bufete či v reštaurácii, aby ste sa vedeli opýtať čo koľko stojí u najbežnejších potravín.

video-13Video Lesson13 – Predložky a dni v týždni  + Pracovný zošit s cvičeniami (v hodnote 15 Eur). V tejto poslednej videolekcii kurzu si vysvetlíme najbežnejšie predložky miesta, tak aby ste bez problémov vedeli opísať situáciu. Napríklad:  „Môj pes leží pod stolom, pred kozubom, na malom koberci vedľa mňa“. Načrieme aj do slovnej zásoby dní v týždni – všetko prakticky v kontexte každodenných situácií.

Celková hodnota kurzu je 195 Eur.

Avšak v rámci Mikulášskej akcie je cena iba 7 Eur.

POZOR! Táto ponuka platí len do 8.12 (štvrtok) do POLNOCI. Potom cena opäť stúpne.

zarukaAk by si nebol s kurzom spokojný, je tu 30-dňová garancia vrátenia peňazí.

Čo to je? 30- dňová garancia znamená, že v priebehu kurzu do 30 dní ti vrátime celú tvoju investíciu do kurzu – v prípade tvojej nespokojnosti. Nemáš teda čo stratiť!

Pre prístup ku kurzu vyplň prihlášku.