7 COOL TRIKOV

AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie

Cítiš sa trápne, nervózne alebo hanblivo, keď rozprávaš anglicky? Štve ťa, že angličtinu si študoval roky, no stále nevieš poriadne rozprávať? Cítiš sa z toho frustrovaný?
Stiahni si ZDARMA E-BOOK: 7 COOL TRIKOV AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie, a uvidíš, že hneď to bude oveľa ľahšie :-)

Ako sebavedomo vyraziť na dovolenku a pri tom sa nestratiť

Je čas dovoleniek a určite nie jednému z Vás zišlo na um: Keby som tak vedel lepšie po anglicky!

Priatelia nezúfajte!  Začíname letný seriál ANGLIČTINY NA LETO  🙂 

Jedným z najčastejších typov ubytovania (accommodation) je ubytovanie v hoteli (hotel – pozor na výslovnosť – prízvuk je na druhej slabike: hotel).

Hotelier alebo hotel keeper je človek, ktorý hotel prevádzkuje/riadi (to run a hotel/ to manage a hotel), hotel owner hotel vlastní a výraz guest označuje hosťa (hotel guest = hotelový hosť).

Kvalitu hotela (the quality of a hotel) väčšinou označujeme hviezdičkami: two-star / three-star / four-star / five-star hotel = dvoj / troj / štvor / päťhviezdičkový hotel.

hotel

Prídavné mená, ktorými môžeme popísať hotel (Adjectives describing hotels)

 • hotel room = hotelová izba
 • hotel guest = hotelový hosť
 • hotel suite = hotelový apartmán (výslovnosť: swi:t)
 • hotel restaurant = hotelová reštaurácia
 • hotel foyer = vstupná hala hotela
 • hotel lobby = hotelová hala/vestibul
 • hotel chain = hotelový reťazec
 • hotel manager = manažér hotela
 • hotel desk = recepcia
 • hotel personnel = hotelový personál
 • hotel facilities = hotelové zariadenia
 • hotel industry = hotelový priemysel
 • hotel services = hotelové služby
 • big / small = veľký / malý
 • cheap / expensive = lacný / drahý
 • deluxe = prepychový
 • luxurious/luxury = luxusný
 • air-conditioned = s klimatizáciou
 • beautiful = krásny
 • comfortable = pohodlný
 • elegant = elegantný
 • excellent = vynikajúci
 • first-class = prvotriedny
 • pleasant = príjemný
 • posh = nóbl
 • seedy/down-at-heel = ošumelý
 • modern = moderný
 • family = rodinný
 • local = miestny

lobby-bar

Všeobecne o hoteli = About a hotel in general

to be located/situated = nachádzať sa

The new Holiday Inn in Kuala Lumpur is located in the city center. (Nový Holiday Inn v Kuala Lumpur sa nachádza v centre mesta.)

to feature something = vyznačovať sa

The hotel features a beautiful dining room overlooking the lake. (Hotel sa vyznačuje krásnou jedálňou s výhľadom na jazero.)

to offer something = ponúknuť

Our hotel offers a wide range of services to the guests. (Náš hotel ponúka svojim hosťom rad služieb.)

to provide something = poskytovať niečo

The Four Seasons hotels provide 24-hour room service to all guests. (Hotely Four Seasons poskytujú všetkým hosťom izbovú službu 24 hodín denne.)

to provide somebody with something = poskytovať niekomu niečo

Do you know if the hotel provides us with free parking? (Vieš, či nám hotel poskytne parkovanie zdarma?)

to make a hotel reservation = rezervovať si hotel

Nowadays it is very common to make a hotel reservation on the Internet. (V dnešnej dobe je bežné rezervovať si hotel cez internet.)

to book a room/hotel room = objednať si izbu v hoteli

Have you booked a hotel room for us yet? (Už ste nám objednali izbu v hoteli?)

to stay in/at a hotel – bývať v hoteli

We´re staying at a four-star hotel on the beach. (Bývame v štvorhviezdičkovom hoteli na pláži.)

to check in / into (a hotel) = ubytovať sa (v hoteli)

We checked into the hotel and then went for a walk. (Ubytovali sme sa v hoteli a potom sme sa šli prejsť.)

to check out of (a hotel) = odhlásiť sa z (hotela)

We checked out (of our hotel) at 5 a.m. to catch the 7 a.m. flight. (Odhlásili sme sa z hotela o 5.00, aby sme stihli let o 7.00.

to fill in a registration card = vyplniť registračnú kartu

When checking into a hotel, you need to fill in a registration card. (Pri ubytovaní v hoteli musíte vyplniť registračnú kartu.)

 

Toto je len začiatok priatelia!

Čoskoro sme tu opäť   🙂 

Ak máte nejaké otázky ohľadne angličtiny, kľudne ma kontaktujte
cez kontaktný formulár alebo telefonicky na 0908 822 523.