7 COOL TRIKOV

AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie

Cítiš sa trápne, nervózne alebo hanblivo, keď rozprávaš anglicky? Štve ťa, že angličtinu si študoval roky, no stále nevieš poriadne rozprávať? Cítiš sa z toho frustrovaný?
Stiahni si ZDARMA E-BOOK: 7 COOL TRIKOV AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie, a uvidíš, že hneď to bude oveľa ľahšie :-)

Do frasa! Potrebujem vlastne batožinu?

BATOŽINA A ČO SI ZBALIŤ NA DOVOLENKU = LUGGAGE AND WHAT TO PACK ON HOLIDAY

Všeobecný výraz pre batožinu je luggage. Pri používaní tohto výrazu si musíme uvedomiť, že ide o nepočítateľné podstatné meno, preto jedna batožina = a piece of luggage; veľa batožín= much luggage / many pieces of luggage / a lot of luggage. V americkej angličtine prevláda výrazbaggage, ktorý je tiež nepočítateľný, tzn. pri použití uplatňujeme rovnaké pravidlá ako pri výraze luggage.

 

heavy luggage = ťažká batožina

hand/carry-on luggage = príručná batožina

to carry one´s luggage = niesť batožinu

Let me carry your luggage for you, it´s too heavy. (Odnesiem ti batožinu, pre teba je príliš ťažká.)

to claim one´s luggage = vyžiadať si batožinu

to collect one´s luggage = vyzdvihnúť si batožinu

to check in one´s luggage = zaregistrovať batožinu

to pack one´s luggage = zbaliť batožinu

to unpack one´s luggage = vybaliť batožinu

to load one´s luggage = naložiť batožinu

to unload one´s luggage = vyložiť batožinu

in one´s luggage = v batožine

I always carry a little money in my luggage. (Vždy nosím v batožine trochu peňazí.)
Bežné slovné spojenia s výrazmi luggage/baggage

luggage rack = polica na batožinu

The luggage rack was full so they had to keep their rucksacks under their seats. (Polica na batožinu bola plná, takže si museli dať ruksaky pod sedadlá.)

luggage locker = skrinka na úschovu batožiny

I need some coins to leave my suitcase in a luggage locker. (Potrebujem drobné, aby som si mohol nechať kufor v skrinke na batožinu.)

left luggage office/baggage storage = úschovňa batožiny

You can find a left luggage office at any large railway station. (Na každej veľkej stanici je úschovňa batožiny.)

luggage/baggage allowance = maximálna hmotnosť batožiny

Baggage allowance 20 kilos per passenger. (Maximálna hmotnosť batožiny je 20 kilogramov na jedného cestujúceho.)

excess luggage/baggage = batožina prevyšujúca povolenú hmotnosť

excess/extra luggage/baggage fee = poplatok za batožinu, ktorá prevyšuje povolenú hmotnosť

office

If your luggage weighs more than 20 kilos, you have to pay extra baggage fee. (Ak vaša batožina váži viac ako 20 kíl, musíte zaplatiť poplatok za batožinu.)

 

oversize baggage = nadmerná batožina, batožina, ktorá prevyšuje povolenú veľkosť

Oversize baggage must be checked separately. (Nadmerná batožina sa kontroluje zvlášť.)

baggage (re)claim = výdaj batožiny

When the plane lands, you can get your luggage at the baggage reclaim. (Po tom ako lietadlo pristane, si môžete batožinu vyzdvihnúť vo výdaji batožiny.)

baggage check = kontrola batožiny (na letisku)

baggage handler = človek, ktorý sa na letisku stará o batožinu

luggage compartment = batožinový priestor

letisko

V ďalšom príspevku si povieme viac o tom, čo si treba pribaliť do batožiny  🙂 

 

Ak máte milí priatelia nejaké otázky, kľudne píšte do formulára.

 Majte pekné a pohodové leto  🙂