7 COOL TRIKOV

AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie

Cítiš sa trápne, nervózne alebo hanblivo, keď rozprávaš anglicky? Štve ťa, že angličtinu si študoval roky, no stále nevieš poriadne rozprávať? Cítiš sa z toho frustrovaný?
Stiahni si ZDARMA E-BOOK: 7 COOL TRIKOV AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie, a uvidíš, že hneď to bude oveľa ľahšie :-)

JE ZVYK ŽELEZNÁ KOŠEĽA?

Jednoduchý prítomný čas  (Present Simple)

V dnešnom príspevku si povieme zopár viet o prítomnom jednoduchom čase. Tento gramatický čas je úplne prvý, s ktorým sa stretnete, keď sa začnete učiť po anglicky. Spadajú pod neho totiž aj vety ako I am a student či My name is Mark. Je to práve on, ktorý vás naučí, ako v angličtine fungujú zápory a otázky a ako vlastne vyzerá anglická veta, a tak logicky začneme práve ním  🙂

Tento čas sa v angličtine používa trocha inak, než by slovenskí občania čakali. Využijeme ho, napríklad, keď hovoríme o:

1. Stálych/dlhotrvajúcich situáciách

I live in Humenné. (Bývam v Humennom.)
The bookshop opens at 2 p.m. (Kníhkupectvo otvárajú o druhej.)
I work as an English teacher. (Pracujem ako lektor angličtiny.)

2. Zvykoch a opakovaných činnostiach

I get up at 6 a.m. (Vstávam o šiestej.)
I go to the cinema every weekend. (Do kina chodím každý víkend.)
I never eat fish, because I don´t like it. (Nikdy nejem ryby, pretože ich nemám rád.)

3. Všeobecných faktoch a životných pravdách

Water boils at 100 degrees Celsius. (Voda vrie pri 100 stupňoch.)
The sun rises in the east. (Slnko vychádza na východe.)
The dog is man´s best friend. (Pes je najlepší priateľ človeka.)

Všetky tieto použitia spája to, že sa jedná o permanentné, statické situácie.

Keďže angličtina slovesá nečasuje, tvar slovesa sa nám nemení spolu s osobou. Musíme si zapamätať len jednu výnimku, a to, že v tretej osobe jednotného čísla – he, she, it – ku slovesu v prítomnom jednoduchom pridávame –s.  Vznikne nám teda:

I go to work every morning.
You go to work every morning.
She, he, it goes to work every morning.

We go to work every morning.
You go to work every morning.
They go to work every morning.

Otázka

Otázku vytvoríme pridaním pomocného slovesa do (does pre tretiu osobu), a obrátime slovosled vety.

Do I go to work every morning?

Does she go to work every morning?

Zápor

Zápor jednoducho vytvoríme pridaním častice not ku nášmu pomocnému do/does.

I do not go to work.
She does not go to work.

Do not si môžeme skrátiť na don´t a does not zasa na doesn´t, aby veta znela menej formálne.

Tento gramatický čas je základom, tzv. jedným z prvých krokov v angličtine. Jeho skoré pochopenie Vás naštartuje na ďalšiu fantastickú cestu spoznávania tohto krásneho jazyka angličtiny.

 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte cez kontaktný formulár.

Dám Vám 15 minútovú konzultáciu zdarma, ale iba ak ma kontaktujete OKAMŽITE.